Fenologi - våren 2024

nyheter fenologi N.F.H.F. N.H.F. N.Z.F. arrangementer prosjekter

Vårens observasjoner er hentet fra artsportalene. Mange observasjoner ikke blir lagt inn da dette mange private foretak støtter ikke statlig foretak uten betaling.

♦ Fenologi og vårvandring hos amfibier (artikkel)
Observasjoner i Norge (artsdatabanken.no)
♦ Observasjoner i Sverige (artportalen.se)
♦ Observasjoner av amfibier i Danmark (arter.dk)
Observasjoner av reptiler i Danmark (arter.dk)

hoggorm 26/2-2024

Buttsnutet frosk starter allerede før all isen har forsvunnet fra dammen. © Harald Gjerde (2004)