Damfrosk - Pelophylax lessonae

storsalamander småsalamander padde buttfrosk spissfrosk damfrosk grønn frosk
hoggorm buorm slettsnok .stålorm skogfirfisle sandfirfisle (strandpadde)

Damfrosk ble oppdaget i 1986 ved Arendal. I 1996 ble det konstantert at dette var en ny art i Norge med egen bestand.

Informasjon om damfrosk:
• Damfrosk (artikkel om arten)
Damfroskens kvekkelyd
Status og tiltak i Norge
Lokalitetene i Helleskogen
Utbredelse i Norge (artsdatabanken)
Handlingsplan damfrosk (prosjektbeskrivelse)
Norsk Rødliste 2021
Oppdrett og utsetting 2021
Litteratur om damfrosk i Norge

Damfrosk i Iletjern. © Harald Gjerde (2012)