Grønn frosk - Pelophylax kl. esculentus

storsalamander småsalamander padde buttfrosk spissfrosk damfrosk grønnfrosk
hoggorm buorm slettsnok .stålorm skogfirfisle sandfirfisle (strandpadde)

Rundt 2002 ble det satt ut grønn frosk på Finnøy i Hordaland. Disse var fanget i Polen. Etter flere avisomtaler reiste fagmiljøet til Finnøy i 2008 og fikk konstatert ny art. I 2009 startet omfattende kartlegging som viste at grønn frosk var etablert over store deler av Finnøy i 25 dammer med en bestand på opptil 3000 individer.
     Da arten ble oppdaget og undersøkt ble den artsbestemt til latterfrosk (Rana ridibunda). Senere er det konkludert med at det er 2 typer; damfrosk (Pelophylax lessonea) og grønn frosk (Pelophylax lessonea x ridibunda).

• Grønnfrosk (artikkel om arten)
Grønnfroskenes kvekkelyd
Utbredelse i Norge (artsdatabanken)
Grønn frosken i Norge (fremmedartslista 2023)
De grønne froskene på Finnøy (pdf)
Mesteroppgave om grønnfrosken på Finnøy
• Bilder
• Litteratur

Polsk grønn frosk på Finnøy. © Harald Gjerde (2014)