Stor vannsalamander - T. cristatus

storsalamander småsalamander padde buttfrosk spissfrosk damfrosk grønn frosk
hoggorm buorm slettsnok .stålorm skogfirfisle sandfirfisle (strandpadde)

Denne arten lever i alle slags biotoper. Den tilbringer mye av sommeren i større dammer og tjern uten fisk. Den er også utbredt i barkskog og finnes i de fleste myrtjern på Østlandet. Tilbakegang av arten er knyttet til kulturlandskap.

Informasjon om stor vannsalamander:
• Stor vannsalamander (artikkel om arten)
Utbredelse i Norge (artsdatabanken)
Handlingsplan (pdf)
Forvaltning 2007-2016 (pdf)
Emeral network (pdf)
Geitaknottane og Kongsrudmyra
• Bilder
Litteratur

Stor vannsalamander på Kongsrudmyra. © Harald Gjerde