Norges amfibier og reptiler

I Norge finnes det 7 amfibiearter og 6 reptilarter med livskraftig bestand. Damfrosk (Arendal), grønn frosk (Finnøy) og sandfirfisle (Fredrikstad, Sarpsborg) finnes kun i et lite område. Latterfrosken er innført og regnes som unaturlig.

På disse sidene vil du finne informasjon om dyrenes levevis, levested, utbredelse, bilder, litteratur og pekere til andre hjemmesider på www. Kontaktpersoner, forskningsresultater og pågående arbeid vil også bli omtalt.

Sandfirfisle er ny art for Norge og funnet i Fredrikstad og Sarpsborg!

Det er flere sider som ikke fungerer som de skal.
Jobber med det og vil være ordnet i løpet av neste uke (uke 6).

Alle bilder uten spesifisering: © Harald Gjerde (året bildet ble tatt).